Alyson

Príbeh

Opustený dom, v ktorom žila slávna huslistka Alyson. Celý svoj život prežila práve tu. Svoje veľké nadanie zdedila po rodičoch, ktorí boli tiež slávnymi hudobníkmi. Jej veľkou inšpiráciou bola hudba slávnych majstrov a dobré víno, ktoré naozaj milovala. Aj napriek nespornému talentu a veľkej snahe sa svet nikdy nedočkal diela, ktoré by sama zložila a jedného dňa sa za záhadných okolností stratila ale hovorí sa, že niekedy vidno svetlo v jej dome….

Práve vy ste dostali indíciu, že predsa jedno dielo zložila a ukryla ho vo svojom dome, aby sa ho náhodou nezmocnil niekto kto ho nie je hoden. Vašou úlohou je nájsť ho a odovzdať do správnych rúk, priatelia im boli vždy nablízku tak ako aj dnes, bude Vás čakať pri dome. Avšak máte k dispozícií len 70 minút. Ak to nestihnete slávna skladba zostane navždy skrytá. Ak by ste potrebovali pomoc pri hľadaní obráťte sa na priateľa, ktorý je nablízku, pozná dom dokonale a jeho znalosti sa Vám môžu hodiť. Prajem Vám veľa šťastia a ak by ste to náhodou nestihli, zostanete v dome navždy, ale nebojte sa, nebudete tu sami, mnohí sa snažili a neuspeli …..

Informácie

Prehrať video o Alyson game picture

Galéria